අඟල් 5.8

 • Multicolor 5.8 inch Electronic Shelf Label ESL

  මල්ටිකොලර් 5.8 අඟල් ඉලෙක්ට්‍රොනික රාක්ක ලේබලය ඊඑස්එල්

  වෙළඳ නාමය: ෂොං
  -නම: මල්ටිකොලර් 5.8 අඟල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් රාක්ක ලේබලය ඊඑස්එල්
  -ප්‍රමාණය: 5.8
  -අන ප්‍රමාණය: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″, 13.3
  -භාෂා: චීන, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, තායි, අරාබි, ස්පා Spanish ් ,, පෘතුගීසි යනාදිය.
  බැටරි ආයු කාලය: අවුරුදු 5 යි
  දර්ශනය: සුදු, කළු, රතු, කහ, නිල්, කොළ, දම් ආදිය
  වැඩ උෂ්ණත්වය : 0 ~ 45
  සහතික: ISO / CE / FCC / ROHS යනාදිය
  ක්‍රියාකාරීත්වය: තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය, LED ආලෝකය, NFC, ගබඩා කළමනාකරණය යනාදිය

 • Tricolor Electronic Price Tags Electronic Shelf Label ESL for Chain Store

  ත්‍රිකෝණාකාර ඉලෙක්ට්‍රොනික මිල ටැග් දාම වෙළඳසැල සඳහා විද්‍යුත් රාක්ක ලේබලය ඊඑස්එල්

  වෙළඳ නාමය: ෂොං
  -නාම ric ත්‍රිකෝණාකාර ඉලෙක්ට්‍රොනික මිල ටැග් දාම වෙළඳසැල සඳහා විද්‍යුත් රාක්ක ලේබලය ඊඑස්එල්
  -ප්‍රමාණය: 5.8
  -අන ප්‍රමාණය: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″, 13.3
  -භාෂා: චීන, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, තායි, අරාබි, ස්පා Spanish ් ,, පෘතුගීසි යනාදිය.
  බැටරි ආයු කාලය: අවුරුදු 5 යි
  දර්ශනය: සුදු, කළු, රතු / කහ
  වැඩ උෂ්ණත්වය : 0 ~ 45
  සහතික: ISO / CE / FCC / ROHS යනාදිය
  ක්‍රියාකාරීත්වය: තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය, LED ආලෝකය, NFC, ගබඩා කළමනාකරණය යනාදිය